Verotaulukot ja verotuksen parametrejä

Valtion tulovero

Valtion tuloveroasteikot muuttuvat vuosittain. Alla on verovuosien 2001 ja 2002 asteikot.

Vuoden 2001 valtion tuloveroasteikko
Verotettava ansiotulo, mk Vero alarajalla, mk Marginaalivero, %  
66 000 - 85 00 50 14,0
85 000 - 117 000 2 710 18,0
117 000 - 184 000 8 470 24,0
184 000 - 325 000 24 550 30,0
325 000 - 66 850 37,0
 
Vuoden 2002 valtion tuloveroasteikko
Verotettava ansiotulo, mk Vero alarajalla, mk Vero alarajan ylittävästä tulosta, %  
68 376 - 85 024 48 13,0
85 024 - 117 131 2 212 17,0
117 131 - 183 723 7 670 23,0
183 723 - 325 231 22 986 29,0
325 231 - 64 024 36,0


Euroissa

Verotettava ansiotulo, € Vero alarajalla, € Vero alarajan ylittävästä tulosta, %  
11 500 - 14 300 8 13,0
14 300 - 19 700 372 17,0
19 700 - 30 900 1 290 23,0
30 900 - 54 700 3 866 29,0
54 700 - 10 768 36,0


Lähde: VM

 

 

Kunnallisvero, kirkollisvero ja sairausvakuutusmaksu

Kunnat vahvistavat vuosittain oman veroprosenttinsa. Ne vaihtelevat  yleensä 16 %:n ja 20 %:n välillä.

Myös kirkollisvero vaihtelee seurakunnittain,  yleensä yhden ja kahden prosentin välillä.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu 1,5 % kunnallisverotuksen verotettavasta tulosta.

 

Muita parametrejä

Pääomatulo-osuus on 18 % yrityksen nettovarallisuudesta (verovelvollisen vaatimuksesta kuitenkin vain 10 % nettovarallisuudesta).

Pääomatulojen vero on 29 % verotettavasta pääomatulosta.